Фінансова звітність

    У статті 6 Закону  “Про овіту» однією з основних засад державної політики та принципом освітньої діяльності визначено відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством.
       Відповідно до статті 30 Закону всі заклади освіти мають формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднювати таку інформацію.
У частині 2 цієї статті міститься перелік усієї інформації та документів, відкритий доступ до яких зобов’язані забезпечувати заклади освіти на своїх веб-сайтах, а у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників.
         Крім того, згідно з частиною 3 цієї статті заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
 
 
 

з/п

Найменування

Сума, грн

1.

Реконструкція та заміна вікон та дверей

258000+253000

2.

Музичний центр (Сільська рада)

17000

3.

Акти виконаних робіт

2026

4.

Ремонт школи

10903

5.

Бензин

20421,97

6.

Дрова

29580

7.

Запчастини

6865

Всього

597795,97 грн